Garanti Koşulları

1. Garanti süresi, Ürün'ün ilk kullanıcısı (Müşterisi) tarafından teslim alındığı tarihten itibaren 2 (iki) yıl (yirmidört ay)dır.

2. Ürün'ün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

3. Ürün'ün kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.